Open Labs Hackerspace presents

OSM Geo Week Tirana 2019

2019-11-14 18:00 - 20:30 @

Ticket(s)

This event has ended.

Event Details

OpenStreetMap është databaza më e madhe e të dhënave të hapura gjeohapësinore. Një projekt i nisur që në vitin 2004 frymëzuar nga Wikipedia. Harta përditësohet çdo ditë nga kontribues nga e gjithë bota, duke u përditësuar gjithnjë e më shumë me të dhëna çka e bën të jetë opsioni më i mirë në shumë shtete të botës.

OSM Geo Week është një javë dedikuar editimeve në OpenStreetMap, grupe nga vende të ndryshme organizojnë mapathons për të ndihmuar të rinjtë të mësojnë rreth OSM dhe se si të editojnë ose përfshihen në projekte të ndryshme humantiare duke edituar nga shtëpia.

Share Event

Open Labs Hackerspace

Open Labs is the Albanian community that promotes free and open source technologies,open data, open standards, online privacy and the empowerment of public space and alternative licenses.

  Facebook   Twitter

Contact Open Labs Hackerspace